nl

Nieuwe Virtuele 3D Tour Van Het Beschermde Scheepswrak Rooswijk

In 2017 en 2018 ondernamen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Historic England Engeland en MSDS Marine een opvallende opgraving op de...

Enquête scheepswrakken

Als onderdeel van ons project voor beschermende markeringen willen we proberen de gedachten van mensen en de huidige kennis over scheepswrakken vast...

Sandwich Flats Enquête project

Voor ons bij MSDS Marine is de betrokkenheid van de gemeenschap en het creëren van hoogwaardige mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en training erg...

#Rooswijk1740 Open Dag – Zondag, 11 November 2018

De Rooswijk was een VOC-schip dat in januari 1740 op het verraderlijke Goodwin Sands, bij Kent, was gezonken. Het schip was met handelswaar op weg...
Enquête scheepswrakken

Enquête scheepswrakken

Als onderdeel van ons project voor beschermende markeringen willen we proberen de gedachten van mensen en de huidige...

Sandwich Flats Enquête project

Sandwich Flats Enquête project

Voor ons bij MSDS Marine is de betrokkenheid van de gemeenschap en het creëren van hoogwaardige mogelijkheden voor...