Duikdiensten

Home 5 Diensten 5 Duikdiensten

MSDS Marine is een compleet verzekerde duikaannemer die is geregistreerd met de HSE, (Health and Safety Executive – de nationale onafhankelijke werknemersbond voor werkgerelateerde gezondheid, veiligheid en ziekte in Groot-Brittannië) en verschaft een groot aanbod voor duik diensten. Alle duikers van MSDS Marine hebben een ruime ervaring en een grote variatie aan aanpasbare vaardigheden die worden toegepast in zowel de archeologische en de wetenschappelijke sector als voor de specialistische opdrachten. Afhankelijk van de financiering of de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt het duiken uitgevoerd door middel van SCUBA of Surface Supply.

MSDS Marine heeft vanaf haar eerste bestaan ondersteuning geleverd aan een groot aantal wetenschappelijke duikprojecten in Engeland, Schotland en Wales, waar zij in de meeste gevallen dienst deed als een duikaannemer voor het leiden van het duiken en de logistieke planning. Verder leverde MSDS Marine duikers en duik en specialistische apparatuur wanneer dat nodig was. MSDS Marine heeft projecten geleid en teams samengesteld varierend van eendaagse ecologische opdrachten tot een drie maand durende archeologische opgraving.

Survey, Opnemen en Ground Truthing

Een survey is het proces waarin het milieu wordt opgenomen. Dit kan verschillen van grote kenmerken zoals scheepswrakken tot smalle, discrete anomalieën of gebieden op en in de zeebodem. Het type onderzoek dat wordt uitgevoerd ligt aan de vereisten van het project, maar kan bestaan uit nauwkeurig opgemeten tekeningen, ecologisch onderzoek met behulp van (teken) grids, fotografie, video opnames en 3D recordings zoals fotogrammetrie. MSDS Marine heeft zeer veel ervaring op het gebied van onderwater onderzoek en opnames en beschikt en onderhoudt alle benodigde apparatuur om de meeste onderwater onderzoeken zelfstandig uit te voeren, waaronder high resolution fotografie, video opnames en fotogrammetrie.

Ground truthing door duikers is het identificeren van onbekende anomalieën in de zeebodem en wordt meestal ingezet na een geofysische of hydrografische survey, voorafgaand aan constructie activiteiten die de zeebodem verstoren. De ground truthing van potentiële archeologische anomalieën verzekeren dat negatieve activiteiten aan het historische milieu worden geminimaliseerd. Door het vaststellen van de identiteit van een anomalie kunnen bijpassende mitigatieprocedures worden ingevoerd. Dit proces verzekert dat mitigatieprocedures zoals archeologische exclusieve zones niet worden geïmplementeerd rondom anomalieën zonder archeologische waarde.

Archeologische opgravingen

Een archeologische opgraving is een programma van gecontroleerd, intrusief veldwerk met een bepaald onderzoeksdoel dat archeologische afzettingen, kenmerken en structuren onderzoekt, documenteert en interpreteert. Waar nodig worden de artefacten, ecologische factoren en andere overblijfselen binnen een specifiek gebied of site geborgen. MSDS Marine heeft ruim zeven jaar ervaring met archeologische opgravingen van onderwater sites en heeft op een aantal zeer belangrijke sites gewerkt, waaronder de London (gezonken in 1665) en de Rooswijk (gezonken 1740). De archeologische opgraving van sites vraagt niet alleen om een sterk, competent en ervaren duikteam, maar ook om specialistisch gereedschap, boten en technieken die alle afhankelijk zijn van het soort site, de diepte en de condities van de site. MSDS Marine heeft geïnvesteerd in apparatuur en training om archeologische opgravingen in vrijwel alle condities te kunnen uitvoeren.

Ondanks dat het duikgedeelte van een opgraving vaak het meest zichtbare deel voor het publiek is, is er een grote hoeveelheid werk dat achter de schermen wordt verricht voor de opgraving van start gaat. In deze fase wordt een Plan van Aanpak opgesteld, aanvragen voor licensies worden gedaan, prospecties wordt uitgevoerd, beoordelingen voor passieve conservering worden opgesteld, faciliteiten voor aan wal worden aangeschaft, er vindt logistieke planning plaats en het publiek wordt geïnformeerd en betrokken. Het opgraven omvat vervolgens het onderzoek, het waarderen en analyseren van artefacten, de conservering en het schrijven van rapporten. MSDS Marine heeft de ervaring om alle fasen van een archeologische opgraving te leiden en garandeert dat al het werk volgens de hoogste archeologische standaarden wordt uitgevoerd.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Simple_Masonry_Widget”][/siteorigin_widget]
Loading...