Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Home 5 Over Ons 5 Gezondheids- en veiligheidsbeleid

MSDS Marine zijn toegewijd aan het creëren van een omgeving die veilig, gezond en zeker is voor al onze medewerkers. We werken met een gecertificeerd ISO 45001: 2018 managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk dat voldoet aan de doelstellingen om de uitstekende staat van dienst te behouden MSDS Marine met betrekking tot gezondheid en veiligheid en om ervoor te zorgen dat aan al onze wettelijke vereisten als werkgever wordt voldaan. MSDS Marine een toegewijd teamlid hebben dat verantwoordelijk is voor gezondheid en veiligheid. MSDS Marine hebben verantwoordelijkheden voor de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en eventuele bezoekers van onze gebouwen, zoals klanten, leveranciers en het grote publiek. Naast deze taken zijn er voorschriften voor het omgaan met bijzondere gevaren en voor industrieën waar de gevaren bijzonder hoog zijn. Onze gezondheids- en veiligheidsleider beoordeelt regelmatig de relevante gezondheids- en veiligheidswetgeving en is geregistreerd om updates van de HSE te ontvangen om ervoor te zorgen MSDS Marine Veiligheidsbeleid en risicobeoordelingen zijn up-to-date met wetgeving, goedgekeurde praktijkcodes en richtlijnen. Door hun opleiding en ervaring kunnen zij deskundig advies geven.

Het MSDS Marine Gezondheid en veiligheidsbeleid beschrijft hoe we gezondheids- en veiligheidskwesties beheren en welke leden voor personeel verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het beleid. Regelmatig herziene risicobeoordelingen zorgen ervoor dat we voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid, waaronder het verstrekken van welzijnsvoorzieningen. Training en informatie aan werknemers zorgen voor iedereen die voor werkt MSDS Marine weten hoe u veilig en zonder risico voor de gezondheid kunt werken. Zowel in ons kantoor als op locatie zorgen wij voor een geschikte en veilige werkomgeving met toegang tot toiletten ventilatie, verlichting, zit- en werkplekken. We hebben EHBO-regelingen getroffen met een goed gevulde EHBO-doos en een aangewezen persoon die zorgt voor EHBO-regelingen en informatie. We tonen een gezondheids- en veiligheidswetposter waar onze medewerkers het gemakkelijk kunnen lezen en gezondheid en veiligheid vormen een vast agendapunt op het kwartaalmanagement en de volledige teamvergaderingen.

Risicobeoordelingen worden uitgevoerd door senior personeelsleden met de juiste opleiding en ervaring in de activiteit. Zo worden duikrisicobeoordelingen uitgevoerd door de duiksupervisor. Waar nodig zal een risicoanalyse uitgevoerd worden, samen met bijvoorbeeld de scheepskapitein of eventuele externe aannemers. Het personeel krijgt altijd een passende opleiding om het risico op incidenten als gevolg van tijdens het risicobeoordelingsproces geïdentificeerde gevaren te verminderen. Het meeste veldwerk wordt uitgevoerd in omgevingen waar formele kwalificaties vereist zijn, inclusief medicijnen voor activiteiten zoals duiken. Alle kwalificaties worden beoordeeld voordat met de werken wordt begonnen.

Alle onderaannemers werken mee MSDS Marine zijn verplicht om te voldoen aan onze gezondheids- en veiligheidsregelingen.

MSDS Marine hebben een voorbeeldig gezondheids- en veiligheidsrecord zonder rapporteerbare incidenten sinds onze oprichting

als u onze ISO45001-status wilt verifiëren, alstublieft volg deze link en voer ons nummer in 333032019.

Loading ...