MSDS Marine als werkgever

Home 5 Over Ons 5 MSDS Marine als werkgever

MSDS Marine zijn een zorgzame werkgever die onze werknemers flexibel werkt door middel van geavanceerde toegang op afstand en volledige thuiswerkondersteuning en een genereus ondersteuningspakket. We investeren in ons team en hebben getalenteerde mensen in dienst die onze waarde en visie delen.

Wij bieden onze medewerkers standaard het volgende aan:

 • Competitief salarisbereik in lijn met de CIfA-salarisrichtlijnen (afspraken worden gemaakt op basis van aantoonbare bekwaamheid, eerdere ervaring en eventueel lidmaatschap van CIfA);
 • 100% bijdrage in CIfA-abonnementskosten;
 • 25 dagen per jaar recht op vakantie (plus feestdagen) oplopend tot 27 na 5 jaar ononderbroken dienstverband;
 • De mogelijkheid van maximaal tien dagen onbetaald verlof per jaar om als vrijwilliger in het VK te werken aan maritieme archeologische projecten, mits akkoord met de directeur;
 • Betaald ziekteverlof vanaf begin contract;
 • Onmiddellijk in aanmerking komen voor opname in de collectieve pensioenregeling;
 • Gratis accommodatie voor projecten buiten redelijke reisafstanden, evenals een overnachting;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen van hoge kwaliteit;
 • Individuele opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Er zijn gedragsnormen waarmee MSDS Marine eisen dat onze medewerkers hieraan voldoen. Alle medewerkers moeten te allen tijde:

 • Handel integer en professioneel bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden
 • Zorg ervoor dat hun gedrag geen risico met zich meebrengt MSDS Marine in diskrediet, zowel binnen als buiten het kantoor
 • Houd u aan de voorschriften, normen en richtlijnen die te allen tijde zijn opgesteld door het Chartered Institute for Archaeologists
 • Handel met de nodige bekwaamheid, zorg, veiligheid en toewijding bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden
 • Houd u bij het uitvoeren van uw taken aan de juiste gedragsnormen
 • Behandel het beheer van MSDS Marine en haar klanten op een open en coöperatieve manier
 • Werk op de juiste manier samen met externe toezichthouders en instanties
Loading ...