Marine Geophysics Data-acquisitie, verwerking en interpretatie (tweede editie)

Home 5 Nieuws 5 Marine Geophysics Data-acquisitie, verwerking en interpretatie (tweede editie)

Historisch Engeland hebben opdracht gegeven MSDS Marine als Spectrum offshore om de tweede editie van te produceren Mariene Geofysica Data-acquisitie, verwerking en interpretatie voor het eerst gepubliceerd in 2013.

Het doel van dit richtsnoer is om geofysische landmeetkundige technieken te beschrijven die informatie kunnen onthullen over de historische omgeving zoals die kan worden aangetroffen op, binnen en onder de zeebodem rond Engeland.

Een nieuwe editie van dit richtsnoer is nu nodig omdat het VK zich in een zeer actieve fase van mariene planning en ontwikkeling bevindt en er actuele informatie nodig is over het gebruik van mariene geofysische onderzoekstechnieken en -methodologieën. In november 2020 publiceerde de Britse regering Het tienpuntenplan voor een groene industriële revolutie waarvan punt 1 “Advancing Offshore Wind” is. Er is daarom dringend behoefte aan een bijgewerkte editie van Mariene Geofysica Data-acquisitie, verwerking en interpretatie, zodat onderzoekscampagnes ter ondersteuning van maritieme ontwikkelingsprojecten de aanwezigheid van historische en archeologische vindplaatsen en plaatsen kunnen onthullen of anderszins kunnen aantonen.

Voorafgaand aan de aanvang van offshore ontwikkelingsprojecten zijn geofysische en hydrografische gegevens de primaire dataset van waaruit archeologen de aanwezigheid, locatie en omvang van materiaal van mogelijk archeologisch belang kunnen bepalen en op basis van deze gegevens geschikte mitigatiestrategieën kunnen aanbevelen. Ervoor zorgen dat geofysische en hydrografische gegevens worden verzameld, verwerkt en geïnterpreteerd volgens gedefinieerde normen en specificaties in de hele sector, zorgt ervoor dat aanbevelingen voor mitigatie consistent zijn en het hoogste niveau van bescherming bieden voor de historische omgeving.

De bijgewerkte richtlijnen zijn bedoeld voor alle gebruikersgroepen, inclusief ontwikkelaars, landmeters, archeologen, curatoren, professionals in het begin van hun loopbaan en studenten, en zullen niet alleen een leidraad zijn voor de offshore-ontwikkelingssector, maar zullen ook dienen als een nuttige referentie voor degenen die geofysisch onderzoek uitvoeren gericht op archeologische vindplaatsen en anderen die onderzoeken uitvoeren om het principe van 'eenmaal verzamelen, vele malen gebruiken' te optimaliseren. De leidraad zal alle aspecten van het proces van gegevensverzameling, -verwerking en -interpretatie presenteren, van onderzoeksplanning tot rapportage. Elke sectie wordt geschreven met elke gebruikersgroep in gedachten, waarbij de informatie logisch en coherent wordt gepresenteerd.

Het project is een samenwerking tussen MSDS Marine en Spectrum Offshore. De twee organisaties brengen een schat aan vaardigheden naar het project en vormen een kans voor kennis- en vaardighedenoverdracht in de erfgoedsector. Dit partnerschap biedt een robuuste aanpak voor het actualiseren van de begeleiding, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de begeleiding niet alleen geschikt is voor gebruik binnen de archeologische sector, maar dat het de kerninput bevat van een professionele, ervaren en gerespecteerde onderzoeksaannemer. Deze benadering houdt in dat de geproduceerde richtlijnen rekening houden met de reële implicaties en vereisten van gegevensverzameling voor offshore-ontwikkelingen en de synergie tussen alle eindgebruikers van de gegevens. De implementatie ervan zal dus haalbaar, proportioneel en robuust zijn.

De nieuwe leidraad wordt ontwikkeld met inbreng van de hele sector via een gericht programma van stakeholderworkshops, consultatie en webinars. In het najaar van 2021 zal het projectteam een ​​online workshop organiseren om informatie uit de sector te verzamelen om mee te werken aan de herziening van de richtsnoeren. Momenteel staat dit gepland voor 25 novemberth 2020 dus save the date! De workshop zal fungeren als een focusgroepdiscussie om kwesties diepgaand te onderzoeken en om de mening van belanghebbenden te vragen, en om nieuwe ideeën te genereren die relevant zijn voor de begeleiding. Na de workshop zal een geactualiseerd richtsnoer worden opgesteld dat begin 2022 voor consultatie naar de sector zal gaan.

De bijgewerkte richtlijnen zullen in het voorjaar van 2022 aan de sector worden gepresenteerd via een online webinar dat we voorstellen als CIfA-goedgekeurde CPD. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de voortgang van het project, of wilt worden toegevoegd aan de lijst van belanghebbenden voor overleg, stuur dan een e-mail info@MSDSMarine.co.uk

Meer verhalen

Loading ...