Conservation Management Plans

Home 5 Projecten 5 Conservation Management Plans

Het doel van een instandhoudingsbeheerplan (ook bekend als een instandhoudingsplan) is een document dat helpt bij het ontwikkelen van de beheerstrategie voor historische activa, locaties en plaatsen. Het legt het belang van het activum uit en onderzoekt hoe toekomstig gebruik, beheer, wijziging of reparatie zal worden uitgevoerd om die betekenis te behouden. Het informeert de manier waarop een activum wordt bewaard en beheerd, door vast te stellen waarom het activum ertoe doet en wat eraan toe is.

Het MSDS Marine team heeft aanzienlijke ervaring met het schrijven van beheersplannen voor instandhouding en kan indien nodig advies geven. Dit gedeelte bevat enkele recente projecten waaraan we hebben gewerkt.

Loading ...