Duik routes

Home 5 Projecten 5 Duik routes

Het MSDS Marine team hebben veel ervaring met het ontwikkelen van duikroutes op de zeebodem en virtuele paden om toegang te bieden aan niet-duikers. Dit gedeelte bevat enkele recente projecten waaraan we hebben gewerkt.

Loading ...