Beschermde wraksite-beveiliging: forensische markeringen

Home 5 Projecten 5 Research and Development 5 Beschermde wraksite-beveiliging: forensische markeringen

In navolging van de high profile potentiële diefstallen van materiaal van beschermde wrakplaatsen, inclusief de boegkap van de Holland nr. 5 Onderzeeër en een bronzen kanon van de site van Dunwich Bank en voortdurende intelligentie maakt Historic England zich steeds meer zorgen over de beveiliging van beschermde wraksites waar bronzen kanon en ander waardevol of verzamelbaar materiaal op de zeebodem achterblijft en waar sites kleinere artefacten hebben die bijzonder aantrekkelijk zijn voor de illegale jacht op souvenirs.

Historisch Engeland in opdracht MSDS Marine om de ontwikkeling en het testen van een forensische marker uit te voeren die kan worden gebruikt om onderwatercultuurbezit te markeren in het vroege 2018. In 2019 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) projectpartner geworden en zal samenwerken MSDS Marine en Historic England om twee producten te ontwikkelen voor het forensisch markeren van beschermde wraksites en een toepassingsmethode voor grootschalige wraksites. Beide producten kunnen door handhavingsinstanties worden gebruikt om vast te stellen of deze zijn hersteld artefacten zijn afkomstig van een bepaald wrak. Deze methoden zijn te getest op vier beschermde wraksites in het VK en op verschillende Nederlandse sites in internationale wateren.

De forensische markering van onderwatercultuurbezit ontmoedigt mogelijke diefstallen en biedt rechtshandhavingsinstanties de mogelijkheid om de herkomst van voorwerpen of voorwerpen die zijn teruggevonden als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek of proces van due diligence nauwkeurig te identificeren. Gedurende de looptijd van het project MSDS Marine zal zich bezighouden met, en helpen, gemeenschappen en vrijwilligers zorgen voor erfgoed van het mariene erfgoed.

Loading ...