#Rooswijk1740 Opgraving

Home 5 nl 5 #Rooswijk1740 Opgraving

De Rooswijk is in 1737 gebouwd in Amsterdam, voor de Kamer van Amsterdam van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op 24 oktober 1737 begon het schip haar eerste reis en zeilde vanuit Texel naar Batavia onder Adriaan van Rensen. Ze arriveerde op 23 september 1738 in Batavia en begon de terugreis op 25 december 1738, onder Jacob Verleng, waar ze aankwam op Texel op 11 juli 1739. Op 8 januari 1740 vertrok de Rooswijk voor haar tweede reis en zonk op de Goodwin Sands.

Na het verlies van het schip in 1740 dacht men dat het wrak grotendeels onaangetast bleef totdat het in 1996 werd geïdentificeerd als een VOC-wrak door Ken Welling, de huidige licentiehouder. Archivistisch onderzoek en magnetometeronderzoek werden uitgevoerd in de vroege jaren 2000, gevolgd door opgravingen die leidden tot het ophalen van een reeks voorwerpen tussen 2004 en 2005, waaronder munten en kisten met zilverstaven. Na dit werk werd het wrak onderzocht en gewaardeerd in 2006 door Wessex Archeology in opdracht van Historic England (toen English Heritage), en werd in 2007 aangewezen onder de Protection of Wrecks Act (1973).

MSDS Marine is in 2016 gecontracteerd door de Rijksdienst Voor Cultureel Erfgoed (RCE) als duik- en surveyaannemer. MSDS Marine kreeg de opdracht om een volledige geofysische en hydrografische survey (Sidescan Sonar, Magnetometer, Sub Bottom Profiling en Multibeam Echo Sounder) van de locatie en het ruimere aangewezen gebied uit te voeren en twee weken lang verkennende duiken af te leggen om de omvang en conditie van de fysieke overblijfselen te beoordelen op de zeebodem.

De resultaten van het project toonden aan dat er archeologisch significante resten op de zeebodem waren en dat de site gevaar liep door zowel omgevingsfactoren zoals stuifzand als illegaal duiken en bergen van vondsten. MSDS Marine werd opnieuw gecontracteerd door de RCE om een drie maanden durende archeologische opgraving van de site te beheren als onderdeel van een gezamenlijk project met Historic England. Naast het opgravings- en vooronderzoek omvat dit contract de productie van een Plan van Aanpak, de aanvraag voor alle vereiste vergunningen, de levering van alle apparatuur voor de opgraving, opname en passieve instandhouding, de organisatie van stages, trainingen en open dagen en alle logistieke vereisten zoals een magazijn, schepen en transport.

Hoewel het veldwerk in 2017 nu is afgerond, zijn de voorbereidingen voor een volgend seizoen in 2018 alweer in volle gang. Intussen beginnen de tijdens de opgraving blootgelegde voorwerpen met het begin van de evaluatie-, analyse- en conserveringsfase. Het project is te volgen op Twitter via #Rooswijk1740.

Onderwater foto’s copyright Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Historic England.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Simple_Masonry_Widget”][/siteorigin_widget]

More Stories

Loading...